Pewien pastor otwierał rano pocztę i wyciągnął z koperty czystą kartkę z napisanym tylko jednym słowem „Idiota”.

W niedzielę podczas ogłoszeń pastor powiedział: „Widziałem w swoim życiu wiele listów, na których ludzie zapomnieli się podpisać. Jednak w tym tygodniu otrzymałem wyjątkowy list, gdyż osoba która go napisała podpisała się ale zapomniała zamieścić treści.”