Nowy pastor, który wprowadził się do miasta, postanowił odwiedzić pewnej soboty kilku członków swojego zboru. Wszystko szło dobrze aż doszedł do jednego domu. Jasne było, że ktoś jest w środku ale nikt nie otwierał pomimo tego, iż pastor pukał kilka razy. W końcu zrezygnowany duchowny zostawił swoją wizytówkę na odwrocie której napisał „Objawienie 3:20” (Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę tam i będę z nim jadł posiłek a on ze mną).

Następnego dnia, kiedy pastor liczył zebrane pieniądze, zobaczył swoją wizytówkę na tacy. Poniżej jego referencji biblijnej była kolejna: „I Mojżeszowa 3:10” (Usłyszałem głos twój w ogrodzie i przestraszyłem się bo jestem nagi i ukryłem się).