Pewien pastor baptystyczny na swoim kazaniu zachęcał do zaufania Bogu:

"Pamiętajcie, ci, którzy ufają Bogu będą biegli jak orły!"