Uczeń zapytany przez nauczyciela szkółki niedzielnej o wymienienie 10 przykazań w dowolnej kolejności napisał:

3, 6, 1, 8, 4, 5, 9, 2, 10, 7.

 Pewna starsza pani wysyłała pocztą paczkę, a w niej starą rodziną Biblię do swojego brata.

- Czy jest tam coś co może być złamane? – spytał urzędnik pocztowy

- Tylko dziesięć przykazań – odpowiedziała kobieta

 

Modlitwa św. Teresy z Avilii:

"Od ponurych, poważnych i posępnych świętych zbaw nas o Panie. Racz wysłuchać modlitwy naszej."