Jeśli kościół chce mieć lepszego pastora, powinien modlić się o tego którego ma.