Bez Boga każda droga jest szersza. 
Przysłowie rosyjskie 
Biada Kościołowi, gdyby zredukował głoszenie Ewangelii do frazesów, byle tylko być przez wszystkich zrozumiałym, by niczego więcej od niego nie żądano i by nie wzbudzał sprzeciwu. 
Helmut Kraul 
Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. 
A potem żądaj ode mnie, czego chcesz. 
Augustyn (Augustyn Aureliusz, święty 354 - 430) 
Boża mądrość i ludzka głupota rządzą wspólnie światem. 
Albert Maria Weiss 
Boże, daj mi wewnętrzny spokój, abym przyjął rzeczy, których nie potrafię zmienić; 
daj mi odwagę, abym zmienił rzeczy, które mogę zmienić, 
i daj mi mądrość, abym rozróżnił pierwsze od drugich. 
Christoph Oetinger