Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. 
A potem żądaj ode mnie, czego chcesz. 
Augustyn (Augustyn Aureliusz, święty 354 - 430)