Bóg czasami zamyka jakieś drzwi, aby otworzyć na oścież bramę. 
Przysłowie niemieckie