Bóg nie umiera tego dnia, w którym przestajemy w Niego wierzyć. 
Dag Hammarskjöld (1905 - 1961)
Bóg nie zasiadł na rubieżach naszej nauki - rubieżach zawsze prowizorycznych - ani nie służy za "zapchajdziurę" naszych naukowych niedostatków. 
Marie - Dominique Chenu 
Ponoć prawdziwe z dziecięcych zeszytów szkółki niedzielnej :)
Adam i Ewa zostali stworzeni z jabłoni
Żona Lota była słupem soli za dnia i kulą ognia w nocy
Mojżesz poprowadził Hebrajczyków do Morza Czerwonego gdzie oni zrobili sobie przaśny chleb, czyli chleb bez żadnych składników
Pierwsze przykazanie było wtedy kiedy Ewa nakazała Adamowi jeść jabłko
Mojżesz umarł zanim dotarł do Kanady
Jezus dał Złotą Zasadę, która mówi aby czynić innym zanim oni zrobią to tobie
Epistuły były żonami apostołów
Chrześcijanin powinien mieć tylko jedną żonę. Nazywa to się monotonia.
Bóg nie zdejmuje ciężarów; wzmacnia tylko plecy. 
Franz Grillparzer (1791 - 1872)