Bóg czasami zamyka jakieś drzwi, aby otworzyć na oścież bramę. 
Przysłowie niemieckie 
Bóg daje i nie przypomina o tym ustawicznie. 
Świat daje i nieustannie o tym przypomina. 
Przysłowie nigeryjskie 
Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami. 
Karl Rahner (1904 - 1984)
Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nawet nie wiedział. 
Edyta Stein 
Bóg nie gra ze światem w kości. 
Albert Einstein (1879 - 1955)