Przygotowałeś program na wigilię dla dzieci i rodziny? Zajrzyj i poszukaj inspiracji w krótkiej formie teatralnej...
pomysł dla kilkuosobowej rodziny? Jasełka!

Pasterz 1: Nie wiem, co się dzieje. Ale jakoś tak niespokojnie dzisiaj na pastwisku.
Pasterz 2: Umhhh...
Pasterz 1: Słyszysz? (nastawiają ucha).
Pasterz 2: Umhhh...
Pasterz 1: Jakby las gadał...
Pasterz 2: Umhhh...
Pasterz 1: I stado niespokojne...
Pasterz 2: Umhhh...
Pasterz 1: A ty co, umhhh i umhhh, wszystko jakby gada, a ty z kolei zaniemówiłeś?!
Pasterz 2: Umhhh! (kiwa głową).
Pasterz 1: Stało się coś?.
Pasterz 2: Umhhh! (potakuje).
Pasterz 1: Nic z tego nie rozumiem... (wbiega pies).
Pasterz 1: O, Burek, dobry pies, dobry... pilnujesz owieczek.
Pies: Hau – hau-asują dzisiaj okropnie te owce!
Pasterz 1: Ty mówisz ludzkim głosem?! (dziwi się) – Słyszałeś Marcinie? (pyta drugiego                                  pastuszka).
Pasterz 2: Umhhh...
Pasterz 1: No nie, jak tak dalej pójdzie, to szybciej dogadam się z twoim psem! (mówi do Burka) Burek, a czemu te owce tak hau-asują?
Pies: Ha-ha-hamowałem je, mówiłem, że mają beczeć a nie hau-asować, ale one nadal harmider czynią.
Pasterz 1: No, to ciekawe, zobaczymy (idą razem).
Stado owieczek z dzwoneczkami:
Owca 1: Be-beee-dziemy grzeeeczne!
Owca 2: Beee-znadziejnie jest mówić ludzkim głosem!
Owca 3: (klepie owcę 2) Beee-rek, beee-rek!
Owca  4: Be-be-be-ndziecie świadkami (zwraca się do pozostałych).
Pasterz 2: I, i, i, i... dziwisz się, że zaniemówiłem? Od rana wszystkie zwierzęta mówią ludzkim głosem, nawet ropucha mówiła do mnie: „kumasz?, kumasz?”.
Pasterz 1: No, teraz Ci się nie dziwię! Ale dlaczego, dlaczego? (zwraca się do zwierząt) – Wytłumaczcie się! Czy wasze własne języki wam nie wystarczają?!
Pies: Hau, hau, harowałem jak pies, ale gdy zobaczyłem...
Owce: (przerywają mu, razem krzyczą) No, beee, właśnie!
Pasterz 1: Spokój!
Pasterz 2: Co zobaczyliście?!
Pies i owce: Beee! Gwiazda!
Razem: - hau, hau, gwiazda!
Owca 1: Gwiazda, beee, w dzień!
Owca 2: Beee, bardzo świeciła!
Owca 3: Beee-ła wieee-lka!
Owca 4: Cały czas beee jest!
Pasterz 1 i 2: Gdzie?
Zwierzęta: O, beee, hau, hau, tam, tam! (pokazują).
Pasterz 1: Ciekawe, co to znaczy?
Pasterz 2: (z przerażeniem) Koniec świata!
Pasterz 1: I dobrze! Taki świat, gdzie bieda, głód, niesprawiedliwość może... sobie się skończyć.
Pies: Hau, hau, haruję jak pies... i rzadko kiedy do jakiejś kości się dorwę!
Owce: A nas też strzygą jak chcą, bieeedne my, bieeedne!
Pasterz 2: Ale o co chodzi z tą gwiazdą?!
Pies: Podobno wskazuje miejsce! Hau, hau!
Pasterz 2: Miejsce? Może tam będzie skarb?!
Pasterz 1: To chodźmy tam szybko! Odnajdziemy skarb i w końcu będziemy szczęśliwi!
Owce: Beee, beee i my! Beendziemy szczęśliwe! (idą w kierunku stajenki, widzą Świętą Rodzinę).
Święta Rodzina – Jezus, Maria, Józef w otoczeniu zwierząt
Narrator: Tymczasem w Betlejem świat zmienił się w ciszę.
                Już Maria Dzieciątko do snu swe kołysze.
                Józef obok czuwa z radosnym uśmiechem,
                Zwierzątka Jezuska grzeją swym oddechem.
               Każde z tych zwierzątek wie, że Pan to z nieba,
               Że zimno mu, biednie, usłużyć mu trzeba,
               Więc każde, jak może, tak stara się pomóc,
               By było tu, z nimi, ich Bogu, jak w domu.
           
               I dumne są bardzo, i cieszą się przecie,
              Że Bóg między nimi narodził się w świecie.
              A mały Jezusek do nich się uśmiecha,
              Lecz zasnąć wciąż nie chce, tak jakby wciąż czeka...
Pasterze i zwierzęta: (przychodzą do stajenki betlejemskiej, klękają i śpiewają kolędę, mówią po kolei).
Pasterze: Zbawiciel świata nam się narodził!
Owce, pies i reszta zwierząt: Chwała Bogu!
Wszyscy: Alleluja! Chwała na wysokościach Bogu! A ludziom pokój na Ziemi!
Maria: Dziękuję serdecznie, żeście tu przybyli,
            Aby złożyć pokłon mojemu Dzieciątku,
            Wszyscy rozejdziemy się za małą chwilę,
            Rozpoczniemy trudy życia od początku.
            Niech wam w waszej pracy Jezus towarzyszy,
            Bóg co się narodził owej świętej nocy.
            Niechaj będzie z wami w rozgwarze i ciszy.
            Niech Bóg w was się rodzi, a truchleją moce.
Wszyscy śpiewają kolędę: „Dzisiaj w Betlejem” lub – patrz poniżej.

  1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się!
Ref.: Świeć gwiazdeczko mała świeć,
                            Do Jezusa prowadź mnie!     
       2.  Narodził się, Bóg zstąpił na ziemię
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie!
            Ref.: Świeć gwiazdeczko mała świeć,
                           Do Jezusa prowadź mnie!
          3.  Czekają tam Józef i Maryja
  Śpiewają tam, śpiewają gloryja
  To gloryja święta historyja
   Święta historyja!
            Ref.: Świeć gwiazdeczko mała świeć,
                           Do Jezusa prowadź mnie!