...że budzi to tyle kontrowersji wśród wierzących. Cóż, skoro budzą tyle kontrowersji to musi w tym coś być.

Spójrzmy na przykład, na najczęściej cytowany fragment z Mateusza 5:32: “A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoja żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ja na cudzołóstwo; a kto by oddalona wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.” Ten fragment zdaje się mówić jasno, że każdy kto poślubia rozwiedziona kobietę cudzołoży. Powstaje jednak pytanie co w przypadku gdy występuje “wypadek nierządu” lub jak to brytyjka [Pismo Święte w tłumaczeniu Towarzystwa Biblijnego w Polsce] ujmuje “powód wszeteczeństwa”? Omawiany werset mówi, że każdy kto oddala swoja żonę (separuje się lub rozwodzi się) naraża ja na cudzołóstwo za wyjątkiem wszeteczeństwa. Czyli gdy występuje wszeteczeństwo dalsze wnioski w tym wersecie nie są prawdziwe gdyż nie odnoszą się do takiego przypadku. Skoro tak to można wnioskować, że rozwiedziona osoba, która rozwiodła się z powodu nierządu drugiej pojmując kogoś innego nie cudzołoży. 
Można jednak przyjąć inna interpretacje. Każdy kto rozwodzi się ze swoja żoną prowadzi ja do cudzołóstwa. Jest jednak wyjątek w tym twierdzeniu. Jeśli żona już popełniała nierząd, to maź rozwodząc się z nią nie prowadzi jej do cudzołóstwa gdyż ona już popełniała cudzołóstwo.

Różnica może wydawać się mała ale skutki przyjętej interpretacji mogą być olbrzymie dla ludzi, których ta sprawa dotyczy. Pierwsza interpretacja nie tyle dopuszcza powtórne małżeństwo, co go nie zabrania. Po prostu pokazuje, że stwierdzenia występujące w wersecie nie odnoszą się do przypadku nierządu. Druga interpretacja natomiast stanowi, iż mąż rozwodząc się z niewierna żoną nie naraża jej na cudzołóstwo, gdyż ona takowe już popełniła. Według tej interpretacji drugie stwierdzenie zabraniające poślubienia opuszczonej żony jest cały czas ważne niezależnie od jej wierności lub nie. Zwróćmy też uwagę, że werset ten nie mówi o rozwodzeniu się kobiety, gdyż w tamtych czasach taki problem nie istniał.

Jak widać, słowa Jezusa mogą być różnie interpretowane i obrońcy każdej z tych opcji mają różne wersety na poparcie swoich opinii.