... rodzinnego kolędowania czas!

Wydrukujmy i śpiewajmy, że narodził się nasz Zbawiciel! Specjalnie wydany
śpiewnik kolęd...

 

Czy myślałeś jak nadać specjalny charakter uroczystej wigilijnej kolacji?

Proponujemy skorzystaj z propozycji i wydrukuj tekst, który przedstawia przebieg nabożeństwa, które można przeprowadzić w trakcie Wieczerzy Wigilijnej. Całość zajmuje od 20 do 30 minut. Można również przeprowadzić krótszą wersję, która kończy się modlitwą po odczytaniu fragmentu z Łukasza 2.

Podaruj Słowo swoim najbliższym.

„Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie”
Mat. 18,15-18

Uczniostwo to zadanie na wiele lat. Jest to kształtowanie cech charakteru na podobieństwo Chrystusa.

„Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej…” Ef. 4,13

Zasadą życia duchowego jest rozwój. Celem duchowego rozwoju lub inaczej dojrzałości jest upodobnianie się do Chrystusa - Rzym. 8,28-29. W jaki sposób dokonuje się ten wzrost? Należy zacząć od obalenia swego rodzaju mitów na ten temat, pokutujących wśród wierzących.