Autor: Daniel Trusiewicz

Wyobraźmy sobie parę dwojga młodych ludzi, którzy są w sobie zakochani. Oboje umówili się na długo oczekiwaną randkę. Nie widzieli się ze sobą długo z powodu jego zagranicznej podróży. Oboje z utęsknieniem i wielką niecierpliwością czekają na to spotkanie. Przygotowują sobie najlepsze ubrania. Liczą godziny dzielące ich od siebie. Wyobrażają sobie przebieg tego spotkania – o czym będą rozmawiać, co będą jeść, gdzie pójdą. Chcą zaplanować każdą minutę, aby będąc razem maksymalnie nacieszyć się swoją obecnością. Czy rozpoznajemy w tym obrazie siebie?

 

JAK OCZEKIWAĆ CHRYSTUSA?

Warto przypomnieć sobie proroctwa, które wypełniły się, inne są w trakcie. Żyjemy w czasach bezprecedensowych. Największym znakiem jest Izrael.

1. Podobieństwo o 10 pannach – Mat. 25:1-13. Panny symbolizują kościół. Oblubieniec to Chrystus. Panny nie znają czasu powrotu oblubieńca z jego podróży. Długo nie nadchodzi. W końcu zasypiają – przestają czuwać. Wszystkie zasnęły - OTO OBRAZ KOŚCIOŁA! Niektóre mają olej w swoich lampach, pozostałe mają lampy, ale pozbawione oleju. Tylko te, które miały olej zostały przyjęte na ucztę weselną. Te, które nie miały oleju, pozostały na zewnątrz. Olej to symbol Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia – Ef. 1:13-14. Pozostałe panny obrazują nominalny kościół, który posługuje się imieniem Chrystusa, ale do niego nie należy – Mat. 7:21-23.

2. Zagrożenia i niebezpieczeństwa
- brak czujności, opieszałość i ospałość w sprawach duchowych
- nerwowość, panika, porzucanie pracy, wychodzenie w góry
- wyznaczanie dnia przyjścia Pańskiego, co jest wyraźnie zabronione przez Pismo
- zwiedzenie przez fałszywych proroków i mesjaszy, którzy nawet potrafią czynić cuda

3. Przyczyny zniechęcenia kościoła:
- niewiara, liberalizm – są tzw. chrześcijanie, którzy nie wierzą w powrót Chrystusa 
- niewiedza – wielu chrześcijan nie wie co wydarzy się na świecie w związku z przyjściem Chrystusa, nie znają Biblii ani proroctw
- lęk – niektórzy obawiają się gdyż poważnie zaniedbali swoje życie duchowe i stali się cielesnymi chrześcijanami; to co na świecie o wiele bardziej ich pociąga niż myśl o zbliżającym się powrocie Chrystusa – najchętniej dzień ten oddaliliby w czasie gdyby tylko mogli. 

4. Powody oczekiwania:
- Jezus powróci i stanie się królem królów, będzie wywyższony i uwielbiony – jak o Nim mówi Pismo (Iz. 24:21-23)
- Szatan zostanie pokonany i nastąpi jego ostateczna klęska (Obj. 20:1-3)
- Ziemia zostanie odnowiona, stworzenie będzie żyć w całkowitej harmonii, a miedzy ludźmi zapanuje pokój (Iz. 9:6-9)
- Żydzi nawrócą się do Boga i uznają Jezusa za swojego Mesjasza (Zach. 12:10)
- Kościół Jezusa Chrystusa zawsze będzie z Nim oraz w społeczności z tymi, którzy zostaną wzbudzeni z martwych, a wszyscy otrzymają nowe, uwielbione ciała (1 Tes. 4:14)

 

JAK POWINNIŚMY OCZEKIWAĆ POWROTU NASZEGO ZBAWICIELA?

W Nowym Testamencie znajdujemy wiele tekstów na ten temat: Rz. 8:22-23, 1 Kor. 16:22, Tyt.2:13, Obj. 22:20, Łuk. 12:35, 19,:13, 21:28, Jak. 5:7 i inne. Z tego wynika, że wierzący powinni:

- rozniecać w sobie tęsknotę za powrotem Chrystusa i spotkaniem z Nim twarzą w twarz, jak dwoje zakochanych czeka na randkę, być czujnym i nie dać się zwieść
- modlić się o przygotowanie swojego serca, trwać w Słowie i społeczności z innymi oraz świadczyć wszędzie o zbawieniu z łaski
- opierać się złu, żyć w zgodzie ze wszystkimi ludźmi oraz wykonywać rzetelnie i sumiennie swoje obowiązki