Autor: Jim W. Goll, wybrał: Tomasz Jacewicz

Dziękczynienie

Ps. 100,4 - "Wejdzie z dziękczynieniem w bramy jego"
Łuk 17, 11-19 - Dziękczynienie uzdrowionego Samarytanina

Chwała

Ps. 100,4 - "W przedsionki jego z pieśnią chwały"
Ps. 48,2 - "Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały"

Uwielbienie

Ps. 95,1-7 - Radosne spiewanie, radosne okrzyki, pokłanianie się Bogu, padanie na twarz, klękanie przed Panem

Prośba

1 Jan. 5,14 - musimy się modlić według Jego woli.
Mar. 11,24 - "Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prośili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam"

Wstawiennictwo

Ez. 22,30-31 - "Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieśc męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew, zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości i ich postępki zwaliłem im na głowę"
Iza. 59
Iza. 59,2-8 - lista grzechów;
Iza. 59,9-15 - reakcja Boga;

Błaganie

Zach. 12,10 - nie możesz wznieść wołania nie mając do tego łaski. Proś o ducha łaski i błagania.
Heb. 4,16 - jedynimi, którzy nie dostępują miłosierdzia są ci, którzy nie przychodzą po nie. To co ich zaślepia to samosprawiedliwość.

Modlitwa nakazu

Joz. 10,12-15 - Jozue przemówił w obecności Pana i wypowiedział nakaz w kierunku słońca i księżyca. Słońce staneło na cały dzień.

Modlitwa powierzenia

Ps. 31,6 - "W ręce twoje polecam ducha mego"
Ps. 37,5 - "Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni"

Poświęcenie - dedykacja

Jan. 17,19 - uczestnictwo w kapłańskiej modlitwie Jezusa, Być uświęconym - oddzielonum dla Pana
Rzy. 12,1-3 - mamy składać nasze ciała jako duchową służbę uwielbienia

Wytrwałość

Łuk. 11,5-10 - musimy prosić, prosić, proście..., szukajcie..., kołaczcie...

Błogosławieństwo

IV Mój. 6,24-26 - Błogosławieństwo Boże;
IV Mój. 6,27 - "Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a Ja będę im błogosławił"

Przeklinanie

Mat. 21,19 - drzewo figowe, które nie wydawało owoców zostało przeklęte i jego korzenie uschły i umarły.