Autor: Tomasz Jacewicz
(na podstawie służby Mike'a Bickle'a z Metro Christian Fellowship, Kansas City, Missouri).

 

Pięć aspektów modlitwy wstawienniczej

 1. osobiste prośby - prośba o okoliczności w naszym życiu na zmiany
 2. osobiste oddanie - prośba o duchowy wzrost, wspólnotę z Bogiem
 3. rozważanie Słowa Bożego - obracanie Bożego Słowa w rozmowę z Jezusem
 4. wstawienictwo o Boże zamiary względem nas wszystkich - I Tes. 3,10; Iza. 62,6-7; Łuk. 11,5-13
 5. wstawiennictwo o konkretnie osoby - II Kor. 1,11; Efe. 6,19; Fil. 1,19

Dziesięć warunków koniecznych do wysłuchania przez Boga Twojej modlitwy

 1. wiara - Mar. 11,23-24; Mat. 21,21-22; 1 Jan. 5,14-15
 2. wytrwałość - Łuk. 18,1-8; Mat. 7,7-11; Iza. 30,18-19; 62,6-7; Łuk. 11,5-13
 3. święte życie - Ps. 66,18; Iza. 59,1-2; I Jan. 3,19-22
 4. szacunek wobec małżonka - I Pio. 3,7
 5. wola Boga - I Jan. 5,14-15
 6. imię Jezusa - Jan. 14,13-14.26; Jan. 16,23-24
 7. czyste motywy - Jak. 4, 2-3
 8. odwaga - Heb. 4,16
 9. przebaczenie - Mat. 6,15
 10. jedność - Mat. 18, 19-20; 5,23-24

Cechy modlitwy wstawieniczej (Ew. Łukasza 11,5-13)

 1. pilne sprawy - odnoszenie się do pilnych potrzeb (w. 5)
 2. ochrona - modlitwa za innych (w. 6)
 3. pokora - otwarte przyznanie się do bezradności (w. 6)
 4. pewność - świadomość, że Bóg odpowie (w. 8)
 5. cierpliwość - wiąże się z okresem zwłoki (w. 8)
 6. wytrwałość - nie jest odstraszony zwlekaniem (w. 9-10)
 7. błogosławieństwo - dopełnienie wstawienictwo wiąże się z nagrodą (w. 13)