Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu

II  Raj dziś
(Ewangelia wg Łukasza 23, 39 – 43)

Czy pamiętacie pierwsze słowa Jezusa na krzyżu? Była to modlitwa: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. Chrystus zwrócił się najpierw do Ojca, a chwilę później przemówił do człowieka. Najpierw prosił o odpuszczenie dla innych, potem obiecał złoczyńcy życie i zbawienie. Kiedy znajdziemy się w niebie, będzie nam dane spotkać człowieka, który rzeczywiście niósł krzyż Jezusa – Szymona Cyrenejczyka; a także człowieka, który dosłownie mógł powiedzieć: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany” – był nim jeden z dwóch ukrzyżowanych obok Chrystusa złoczyńców. Imię złoczyńcy nie jest zapisane w Biblii, tradycja dała mu imię Dismas. Nie to jest jednak najważniejsze. O historii tego człowieka dowiadujemy się nie tylko z Ewangelii Łukasza, ale również Mateusza i Marka. Dwaj ostatni opisują go jednak tuż przed jego nawróceniem, Łukasz zaś - po.

Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu

III  "Oto matka twoja"
(Ewangelia wg Jana 19, 25 - 27)

Autor: Mark Edworthy

Starożytny pisarz Eudamidas tuż przed śmiercią napisał w swoim testamencie: „Nakładam na Aretaeusza odpowiedzialność, ażeby ten opiekował i troszczył się o moją matkę”. Wszystkim nam wydaje się czymś naturalnym , że dzieci mają pragnienie zabezpieczenia potrzeb swoich starych rodziców. Także konający na krzyżu Jezus w chwili śmierci nie mógł zapomnieć o swojej mamie.

Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu

V  "Pragnę"
(Ewangelia wg Jana 19, 28 - 29)

Autor: Mark Edworthy

Jezus po siedmiokroć przemówił w czasie swych sześciu bolesnych godzin na krzyżu Golgoty, zanim zmarł. W wypowiedzianych przez siebie słowach dał wyraz; wybaczenia – „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”, zbawienia – „Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju”, troski – „Niewiasto, oto syn twój,... oto matka twoja” , męki – „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”, ale również cierpienia – „Pragnę”.

Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu

IV  Północ w środku dnia
(Ewangelia wg Mateusza 27, 46)

Autor: Mark Edworthy

Pewnej nocy w naszym domu wyłączono prąd, a jedno z moich dzieci zawołało: „Tatusiu, tatusiu, tu jest ciemno. Proszę, przyjdź do mnie!”. Oczywiście poszedłem i przytuliłem je do siebie, po chwili usnęło. Taka reakcja jest czymś bardzo normalnym i naturalnym dla syna lub córki.

Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu

VI  "Wykonało się"
(Ewangelia wg Jana 19, 30)

Autor: Mark Edworthy

Podczas swych ostatnich sześciu godzin na krzyżu Jezus wypowiedział się dotychczas na temat pięciu kwestii. Z jego ust padły już do tej pory w języku greckim 32 słowa. Zanim umrze wypowie ich jeszcze tylko 9. W Ewangelii Jana 19,30 znajdujemy tylko jedno słowo, okrzyk zwycięstwa: „Tetelestai!” (grecki). Wykonało się! Wszystko zostało dokonane! Dokończone! Wypełnione!