Uczeń zapytany przez nauczyciela szkółki niedzielnej o wymienienie 10 przykazań w dowolnej kolejności napisał:

3, 6, 1, 8, 4, 5, 9, 2, 10, 7.