Łatwiej jest wygłosić dziesięć kazań niż wprowadzić jedno w życie.