Boże, daj mi wewnętrzny spokój, abym przyjął rzeczy, których nie potrafię zmienić; 
daj mi odwagę, abym zmienił rzeczy, które mogę zmienić, 
i daj mi mądrość, abym rozróżnił pierwsze od drugich. 
Christoph Oetinger