Autor: Tomasz Jacewicz

Oto czytamy że apostoł Piotr zadał Jezusowi pytanie, pytanie na temat przebaczenia. "Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy ?".

Aby dobrze zrozumieć ten fragment musimy zadać sobie kilka pytań: - po pierwsze "Dlaczego ap. Piotr zadał to pytanie ?". Długo się nad tym zastanawiałem się i doszedłem do wniosku że ap. Piotr chciał od pana Jezusa coś uzyskać. Piotr pomyślał sobie "Oto Mesjasz na którego czekaliśmy, oto słowo Boże zapisane u proroków wypełniło się", i Piotr wiedziony swoją ludzką chęcią dowiedzieć się jaką to nową doktrynę, jakąś nową zasadę, jakieś nowe prawo przynosi Mesjasz w sprawie przebaczania.

W judaizmie był pewien zwyczaj że człowiek powinien przebaczać drugiemu aż do trzech razy. A ponieważ wiedział że Jezus np. nie mówi "Nie będziesz cudzołożył" a mówi "Nie będziesz patrzył na kobietę z pożądliwością" postanowił niejako wyprzedzić odpowiedź Jezusa, pytając go czy niepowinnien przebaczać nie trzy a siedem razy.

Ale Pan Jezus nie chciał ustanawiać nowego prawa ani przedstawiać nowych zasad do wypełniania. Przeczytajmy Ew. Łukasza 17, 4-5. W ewangelii Łukasza która opisuje to samo wydarzenie podaje się że w wypowiedzi pana Jezusa chodziło o 77 grzechów popełnionych w ciągu dnia. Czy wy tu wszyscy którzy tu jesteście, czy możecie sobie wyobrazić taką sytuacje? Czy wy tu wszyscy którzy tu jesteście, czy możecie sobie wyobrazić taką sytuacje? Ja nie.

Musze wam zadać dwa pytania: "Dlaczego Pan Jezus użył tu takiego przykładu którego nie można sobie wyobrazić, takiego przykładu który nie może zaistnieć w rzeczywistości ? " oraz pytanie drugie "Czy Pan Jezus polecił aby Jego uczniowie byli więksi od Niego w przebaczaniu ?".

Odpowiadam: Pan Jezus użył takiego skrajnego przykładu w tym celu aby uczniowie coś zrozumieli o Nim i o Jego Ojcu. "Nie ma żadnej ustalonej ludzkiej granicy w przebaczaniu Boga". "Nie ma żadnej ustalonej ludzkiej granicy w przebaczaniu Boga".

Odpowiadam na drugie pytanie: "To co Jezus pokazuje jest tym który przebacza każdy grzech, i choćby ktoś do niego przychodził siedemdziesiąt siedem razy w ciągu dnia to On mu przebaczy". "To co Jezus pokazuje jest tym który przebacza każdy grzech, i choćby ktoś do niego przychodził siedemdziesiąt siedem razy w ciągu dnia to On mu przebaczy".

Mówię to dlatego, że diabeł będzie was kusił do tego abyście wierzyli w jego kłamstwo. "Jest grzech w twoim życiu który Jezus Chrystus nie przebaczył". Człowiek żyje jest chrześcijaninem, wyznaje swój grzech, ale nie jest pewien czy Jezus go przebaczył.

Pewna siostra powiedziała kiedy rozmawialiśmy na ten temat "ale ja w ogóle nie czuje, żeby Chrystus mi wybaczył mój grzech". Może jesteś w takim stanie jak ta siostra, i nosisz ciężar swojego grzechu, który wyznałeś ale wciąż nie jesteś pewny swojego przebaczenia. I serce ci podpowiada że jesteś nieczysty od grzechu, i że nie możesz stanąć w czystych szatach przed Bogiem.

Zadam ci pytania "Czy jest jakiś grzech większy niż śmierć Pana Jezusa ?", "Czy wolisz wierzyć swojemu sercu, czy Jezusowi Chrystusowi który polecił swoim apostołom aby wybaczali 77 grzechów w ciągu dnia ? Pan Jezus jest większy w przebaczaniu niż jego apostołowie. Komu wierzysz ? Jezusowi czy swojemu sercu.